HDSD Quản trị nhân sự
Quản trị nhân sự là một yếu tố quan trọng trong mọi tổ chức và doanh nghiệp. Với sự phát triển của công nghệ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, việc quản lý nguồn nhân lực trên DraERP đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động và sự thành công của doanh nghiệp. Khóa học Quản trị nhân sự trên DraERP sẽ giúp các học viên nắm được các quy trình và bước thực hiện quản trị nhân sự trong môi trường DraERP.
Instructors:
HDSD Quản trị nhân sự
You have opted to be notified for this course. You will receive an email when the course becomes available.
2 Enrolled
61 Lessons
Start Learning

DRAERP giúp doanh nghiệp lên kế hoạch tuyển dụng, tạo và quản lý các vị trí đang tuyển, giúp cho quy trình tuyển dụng trở nên dễ dàng.

Course Content
Reviews
Review the course
Help us improve our course material.