HDSD Sản Xuất
Việc nắm vững quy trình sản xuất trên DraERP sẽ giúp người sử dụng điều hành kế hoạch sản xuất với năng suất lao động cao nhất - chi phí thấp nhất để có thể cạnh tranh với chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Khóa học sau sẽ giúp học viên xây dựng và quản lý được quy trình sản xuất trên hệ thống DraERP một cách hiệu quả.
Instructors:
HDSD Sản Xuất
You have opted to be notified for this course. You will receive an email when the course becomes available.
1 Enrolled
31 Lessons
Start Learning

Sau khi học xong khóa học này, người học có thể nắm được:

Khái niệm của quy trình sản xuất

Lợi ích và ứng dụng của DraERP đối với quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất trên hệ thống DraERP

Những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người quản lý sản xuất

Cân bằng tổ (chuyền) sản xuất

Phân việc phù hợp với kế hoạch, giao tiếp hiệu quả

Có kiến thức đánh giá tính hiệu quả trong sản xuất bằng hệ thống KPI

Reviews
Review the course
Help us improve our course material.